سه شنبه ۱۳۸۸/۰۹/۱۰

نقش رادیو وتلویزیون آموزشی مدارس ژاپن

نقش راديو و تلويزيون آموزشي مدارس ژاپن

 

h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r

از حدود سال 1960، تلويزيون ژاپن، از نظر آموزش ، نقش عمده‌اي پيدا كرد. امروزه در ژاپن، هر يك از مدارس ابتدائي بطور متوسط، از 17 دستگاه تلويزيون رنگي برخوردار هستند. حدود 90 درصد از كل مدارس ابتدائي ژاپن، حداقل از چند برنامه آموزشي NHK استفاده مي‌كنند. NHK نه از دولت و نه از ساير سازمانها، هيچ كمك مالي دريافت نمي‌دارد. برنامه‌هاي اين سازمان از كنترل سياسي و كسب منافع اقتصادي معاف است ، و كل هزينه‌هاي آن با حق اشتراك پرداختي مخاطبين تامين مي‌شود. نصب گيرنده‌هاي تلويزيوني در مدارس و تهيه برنامه‌هاي آموزشي غني توسط NHK، عوامل الي افزايش ميزان استفاده از برنامه‌هاي تلويزيوني در مدارس ژاپن تلقي مي‌شوند. استفاده از برنامه‌هاي آموزشي راديو و تلويزيون در مدارس ، ميزان علاقه كودكان را نسبت به يادگيري افزايش داده و قوه تخيل آنها را برمي‌انگيزاند. همچنين به كودكان كمك مي‌كند تا اموري را كه تجربه نكرده‌اند، بياموزند و الگوهائي براي تدريس به آموزگاران ارائه مي‌كند. استفاده از برنامه‌هاي آموزشي راديو و تلوزيون، آسانتر و ارزانتر از ساير مواد آموزشي است . راديو و تلويزيون ژاپن، همچنين از سال 1958 شروع به پخش برنامه‌هاي آموزشي براي كودكان معلول كرد. هرساله، چندين هزار معلم از سراسر كشور، در يك كنوانسيون سراسري در مورد راديو و تلويزيون آموزشي شركت مي‌كنند و با دست‌اندركاران تهيه برنامه‌ها به تبادل نظر مي‌پردازند. ضبط ويدئوئي برنامه‌هاي آموزشي در دهه اخير، بسياري از مشكلات آموزگاران، در تنظيم ساعت آموزش را برطرف ساخته است .

-----------------------------------------------
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز تحقيقات ، مطالعات و سنجش برنامه‌اي
صدا و سيما [دولتي]
تلويزيون / تلويزيون آموزشي / ژاپن / مدرسه / كودك / آموزش ابتدائي / الگوي آموزش / معلم / كودك استثنائي / ان.اچ.ك <---سازمان راديو تلويزيون ژاپن / برنامه آموزشي / يادگيري / نقش / راديو
Television / Educational / Japan / School / Child / Primary education / Educational model / Teacher / Exceptional child / Educational program / Learning / Role / Radio

Serial no: 00103852 == Call No. : 39418 

=http://dbase.irandoc.ac.ir/00103/00103852.htm

نوشته شده توسط ابوالفضل بختیاری در |  لینک ثابت   •